Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik belgesinin alınması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne dosya ve eklerinin hazırlanması, E-Tuys sistemi giriş ve yetkilendirme işlemleri, Makine teçhizat listelerinin hazırlanması süreçlerinin yönetilmesi, yatırım teşvik belgesinin işletmelerinize maximum fayda sağlayacak şekilde tüm süreçlerin takip ve sonuçlandırılması hizmeti. 

Kapanış vizesinin yapılması  

Tamamlama vize dosyası ve eklerinin hazırlanması, Listelerin kontrolü, expertiz ön hazırlıklarının yapılması,

Teşvik Belgesi tüm süreçleri Sürekli danışmanlık hizmeti,

Belge revizelerinin yapılması, Süre uzatımları, E-Tuys eğitimleri, belge alımı sonrası diğer resmi kurumlar ile ilgili bildirimler, belgede belirtilmemiş ancak diğer kanunlar gereği faydalanabileceğiniz tüm destek ve avantajlardan işletmelerinizin yararlandırılması. Güncel teşvik mevzuat değişikliklerinin bilgilendirilmesi ve uyarlanması, Süresi sona erinceye kadar bina inşaat harcamalarındaki kdv muafiyeti ile ilgili vergi dairesi süreçleri danışmanlık hizmetleri,

Destek Unsunlarından Bazıları

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi